dijous, 3 de novembre de 2011

INPUT 4: AULA TIC... O BÉ AULA TAC?

                T.I.C.  TECNOLOGIES PER A LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
                 T.A.C.  TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

Inicialment les aules amb ordinadors s'anomenaren aules TIC com acrònim del títol d'aquest article. Més recentment és parla d'aules TAC també com acrònim esmentat d'antuvi. Per mirar de fer entenedora la diferència ho posarem amb exemples de com treballem a l'escola...
Quan fem activitats TAC és tracta de fer el mateix àngles, el mateix català, les mateixes matemàtiques, la mateixa Música, etc, que s'ha pogut fer a les escoles des de sempre, però utilitzant l'enorme potencial que emana dels ordinadors i de la P.D.I.
Quan fem activitats TIC teballem tota una sèrie d'eines que d'una manera intrínseca aporten els ordinadors, els perifèrics i la P.D.I. Exemples: processar textos, crear documents, arxius i carpetes, mecanografia amb tots els dits, correus electrònics, Internet i cerca d¡'informació, tractament d'imatges, creació de comptes personals en plataformes socials,  etc, etc.