dimecres, 26 d’octubre de 2011

dimarts, 25 d’octubre de 2011

INPUT 1: ELS INICIS D'UNA NOVA ETAPA

                                                                  PREÀMBUL

L'escola Ausiàs March s'apunta des dels inicis al tren que les noves tecnologies són capaces d'oferir en el món de l'educació, de la pedagogia , de la didàctica, de la informació i de la comunicació.
Amb tot, l'any 2009 -amb el fonament ja consolidat des d'anys enrera, amb el treball i la dedicació de la professora Encarna-, l'Escola opta per donar un impuls inequívoc a l'Aula d'Informàtica: s'inverteix en la renovació del maquinari i juntament amb la dotació per part del Departament d'Educació d'una P.D.I.(Pissarra Digital Interactiva, i l'accés a Internet, s'aconsegueixen unes eines del tot poderoses per treballar amb el que ara coneixem com a noves tecnologies.
Per altra banda, s'opta per dotar l'aula d'un suport visual pedagògic, estable i vistós, que resulti atractiu pels alumnes, orientat en exclusiva al camp de les llengües catalana i anglesa, i amb la intencionalitat d'ajudar, tant a nivell conceptual com perceptiu, a l'alumnat en el seu aprenentatge.                                                                       EL BLOC
El bloc -que s'anirà estructurant a base d'anar publicant diferents inputs- pretén divulgar, donar a conèixer, "fer públic", bona part del treball que les nenes i nens de l'escola poden arribar a fer dins d'una aula dotada d'eines informàtiques.
També constatar com aquestes tecnologies poden aportar, a l'alumnat, maneres diferents i segurament més engrescadores d'aprendre, i al professorat d'ensenyar.