dijous, 29 de desembre de 2011

INPUT 14: L'ABECEDARI: SO-GRAFIA-IMATGE

Oferta didàctica que aprofitant l'abecedari permet "retro-alimentar" la relació so-grafia, amb el complement de la imatge:

dissabte, 24 de desembre de 2011

INPUT 11: COORDENADES CARTESIANES

Ai! ... Si tantes professores i tants professors de Matemàtiques i de Ciències pures, haguéssin pogut tenir al seu abast aquesta eina... i com n'hagueren gaudit!
                             RESOLUCIÓ GRÀFICA DE SISTEMES D'EQUACIONS

INPUT 10: LES VOCALS AMB LLETRA DE PAL A INFANTIL.

Des de la més tendra infància...P-3
                                                 

dilluns, 19 de desembre de 2011

INPUT 8: EL SISTEMA DE NUMERACIÓ DECIMAL

Una eina de la P.D.I. -el clonador infinit-, facilita i molt, el treball del Sistema de numeració decimal...

divendres, 16 de desembre de 2011

INPUT 6: TREBALLEM FONÈTICA AMB LA P. D. I.

De com la P.D.I. té eines que permeten contribuir positivament  a  l'ensenyament-aprenentatge de la Fonètica. Vegem-ho en aquest exemple de les vocals  "a",  i  "e",  en posició àtona: vocal neutra.

INPUT 5: GRAFOMOTRICITAT A INFANTIL

A Infantil podem treballar les grafies amb  la P. D. I. d'una manera més motivadora...


dijous, 3 de novembre de 2011

INPUT 4: AULA TIC... O BÉ AULA TAC?

                T.I.C.  TECNOLOGIES PER A LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
                 T.A.C.  TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

Inicialment les aules amb ordinadors s'anomenaren aules TIC com acrònim del títol d'aquest article. Més recentment és parla d'aules TAC també com acrònim esmentat d'antuvi. Per mirar de fer entenedora la diferència ho posarem amb exemples de com treballem a l'escola...
Quan fem activitats TAC és tracta de fer el mateix àngles, el mateix català, les mateixes matemàtiques, la mateixa Música, etc, que s'ha pogut fer a les escoles des de sempre, però utilitzant l'enorme potencial que emana dels ordinadors i de la P.D.I.
Quan fem activitats TIC teballem tota una sèrie d'eines que d'una manera intrínseca aporten els ordinadors, els perifèrics i la P.D.I. Exemples: processar textos, crear documents, arxius i carpetes, mecanografia amb tots els dits, correus electrònics, Internet i cerca d¡'informació, tractament d'imatges, creació de comptes personals en plataformes socials,  etc, etc.

dimecres, 26 d’octubre de 2011

dimarts, 25 d’octubre de 2011

INPUT 1: ELS INICIS D'UNA NOVA ETAPA

                                                                  PREÀMBUL

L'escola Ausiàs March s'apunta des dels inicis al tren que les noves tecnologies són capaces d'oferir en el món de l'educació, de la pedagogia , de la didàctica, de la informació i de la comunicació.
Amb tot, l'any 2009 -amb el fonament ja consolidat des d'anys enrera, amb el treball i la dedicació de la professora Encarna-, l'Escola opta per donar un impuls inequívoc a l'Aula d'Informàtica: s'inverteix en la renovació del maquinari i juntament amb la dotació per part del Departament d'Educació d'una P.D.I.(Pissarra Digital Interactiva, i l'accés a Internet, s'aconsegueixen unes eines del tot poderoses per treballar amb el que ara coneixem com a noves tecnologies.
Per altra banda, s'opta per dotar l'aula d'un suport visual pedagògic, estable i vistós, que resulti atractiu pels alumnes, orientat en exclusiva al camp de les llengües catalana i anglesa, i amb la intencionalitat d'ajudar, tant a nivell conceptual com perceptiu, a l'alumnat en el seu aprenentatge.                                                                       EL BLOC
El bloc -que s'anirà estructurant a base d'anar publicant diferents inputs- pretén divulgar, donar a conèixer, "fer públic", bona part del treball que les nenes i nens de l'escola poden arribar a fer dins d'una aula dotada d'eines informàtiques.
També constatar com aquestes tecnologies poden aportar, a l'alumnat, maneres diferents i segurament més engrescadores d'aprendre, i al professorat d'ensenyar.